A U T O S T O R Y

Loading


Патент за полезен модел в рамките на България №4307
Предявени претенции:

Система за обработване, съхранение и мониторинг на дигитални потоци информация към мрежа от автосервизни центрове, съдържаща взаимно свързани модул “бази данни”, Модул приложен сървър и Модул „Администраторски панел“ характеризираща се с това, че осъществява двустранни връзки между Модул „мобилно приложение“ (4), Модул „уеб сайт“ (5) и Модул „Онлайн управление на процесите в предприятието“ (3), състоящ се от подмодули „работен график – поръчки“ (3.1), „дигитален профил на клиента“ (3.2), „продажби и фактури“ (3.3), „доставки и складови наличности“ (3.4), „работно време на служителите“ (3.5), „номенклатура услуги“ (3.6), „финансови потоци“ (3.7) и „списък потребители“ (3.8).

Запазване на търговкса марка в рамките на ЕС №018028945